Meny

Om Rönnfjords EL - Elon & Euronics

Anders Rönnfjord

VD
anders@ronnfjords.se

Starka kedjekoncept ger Rönnfjords konkurrenskraft Året var 1960 när Birger Rönnfjord startade sitt företag Rönnfjords El i Vilhelmina. I början höll han till i källaren till sitt hus. Därifrån sålde han radio, TV och vitvaror vid sidan av sin verksamhet som elinstallatör. Året därpå flyttades butiken till ett garage i grannhuset och 1962 fick företaget sin första egentliga butikslokal. En före detta bibliotekslokal i Vilhelmina centrum inreddes till butik. Fyra år därefter, 1966, flyttades verksamheten till Storgatan 21 där man ännu i våra dagar hittar Rönnfjords El. Lokalen hyrdes fram till 1977 då man köpte fastigheten. En filial öppnades i Dorotea 1969. Den drevs parallellt med butiken i Vilhelmina fram till 1975. Stark tillväxt 1970- och framför allt 1980-talet var en period av stark tillväxt för Rönnfjords El. År 1973 förstärktes företagets ställning genom övertagande av Elbyrån i Vilhelmina. Vid slutet av samma årtionde byggdes lokalen i Vilhelmina ut med bland annat installationslager och utökad TV-verkstad. Utbyggnaden var en förberedelse för det nya tidsklimat som skulle komma att råda i Vilhelminatrakten i samband med 1980-talets högkonjunktur. Redan 1978 inleddes expansionen av Vilhelminas samhälle, Ett större antal egnahem och privatfastigheter byggdes. Som en följd av detta blomstrade verksamheten med främst elinstallationer hos Rönnfjords El. I början av 1980-talet hade företaget som mest 16 anställda varav 10 elektriker. Grundaren Birger Rönnfjord var aktiv i företaget fram till 1996. Idag ägs och drivs Rönnfjords El av Birgers son Anders Rönnfjord. Installationsdelen köptes 1995 loss av Anders bror Tage Rönnfjord, som sedan dess drivit den vidare under namnet Vilhelmina El. Kunderna återkommer Rönnfjords El hade redan från starten varit ett familjeföretag med personlig service, kvalitet och ärliga priser som viktigaste kännetecken. Den mindre tätortens närhet till kunderna och den höga servicegraden har gett företaget en krets av trogna, återkommande kunder. Med direktreklamutskick når man ut till cirka 10 000 hushåll i kommunerna Dorotea, Vilhelmina, Åsele och Storuman. På hösten 1999 anslöts Rönnfjords El till Europas största hemelektronikkedja Euronics. Detta gav närmast omedelbart resultat. Under de första två åren efter inträdet dubblerades omsättningen på radio- och TV-delen. Resultatet blev ungefär detsamma på vitvarudelen när företaget blev medlem i Hemmakedjan i arugusti 2001 fram till 2012. Övergång till ELON 17/1 2013. Genom medlemskapet i dessa kedjor har Rönnfjords El tillgång till fördelaktiga leverantörsavtal. Det leder till konkurrenskraftiga priser på kvalitetsprodukter i butiken. Bra priser på hemmaplan På senare år har företaget i ökad grad profilerat butiken enligt de båda kedjornas koncept. Därmed har man kunnat förstärka sin ställning på den lokala marknaden. Allt fler kunder i närområdet har upptäckt att man inte behöver ge sig ut på långfärd till Umeå för att hitta hemelektronik och vitvaror till bra priser. Det finns på hemmaplan hos Rönnfjords El! Välkommen till din lokala Euronics- och ELON butik i Vilhelmina, hälsar Anders Rönnfjord med personal.